13. Lager

Denna lokal är en av få som inte har travers och ligger i anslutning till Järnblästern. Lämpad för t ex höglager.