Järnbläster

Vi har en rejäl blästerbox med travers i taket och automatisk recirkulation av blästermedlet. Anläggningen är fullt funktionell och f n laddad med ett blästermedel som är en blandning av stålgrit och stålkulor.

DSC_5131

 

Denna blästerbox har ett helt automatiserad cirkulationssystem med gallerdurk i golvet där blästermedlet faller ner till ett skruvsystem som för medlet till filtrering och sedermera tillbaka till klockan.

DSC_5135

Blästermedlet renas i en filteranläggning med skakfilter (nedan).

DSC_5130