Hem

Välkommen till GustafsWall AB!

GustafsWall AB (GWAB) bedriver främst verksamhet enlig SNI-kod 25620, ”Metallegoarbeten”.

Bolaget fixkapar, packar och levererar stål för ett större verkstadsföretag i Sandviken, på vilkas uttalade uppdrag vi har startat verksamheten med kapning av stål. Vi arbetar dessutom aktivt med diversifiering av kundbasen. Vi använder en helautomatiserad klingkap av modell Everising P100-B. Förhoppningen är att vi ska finna uppdrag som ger oss möjligheten att komplettera denna med antingen en större klingkap eller en modern bandsåg.

Vi har också haft en hel del industriell blästring och båda våra anläggningar är operationella.

Vi är två ägare, Lars Waller och Erik Gustavsson, som äger bolaget via våra respektive helägda bolag Nowall AB och Gustaf Gustafsson Åkeri AB. Båda jobbar aktivt i GWAB. Lars är på plats och sköter stor del av den faktiska produktionen och jobbar mer än heltid i bolaget. Erik sköter merparten av administrationen och jobbar dessutom hands-on i Lingbo av och till. Erik bedriver samtidigt åkeriverksamhet i sitt bolag GG Åkeri AB, en verksamhet som till viss del integreras med GWAB:s verksamhet då Åkeriet sköter transporterna mellan Sandviken och Lingbo.

Vi startade verksamheten med eget arbete som utgångspunkt och genom goda kontakter med kunder och hårt arbete har verksamheten vuxit och blivit lönsam. Som en direkt följd av utvecklingen i GWAB startades det helägda dotterbolaget GW Fastigheter AB som i mars 2016 köpte en fabrikslokal om ca 6500 kvm i Lingbo, främst i syfte att säkerställa behovet av lokaler för GWAB. Vi söker aktivt efter ytterligare verksamheter som vill etablera sig hos oss, dels genom denna hemsida och annan närvaro på nätet och dels genom annons på Objektvision. Vi har ca ett dussin lediga kontorsrum med fungerande datanät att erbjuda samt runt tre tusen kvm verkstadslokaler, de flesta med traverser. Fiber från GavleNet finns i fastigheten.

I vår fabrik finns också två rejäla blästeranläggningar. Vi har en järnbläster och en glasbläster för rostfritt och aluminium, se specifikationer och bilder under flikarna Blästring och Lokaluthyrning.

Välkomna att besöka oss i Lingbo! Vi visar gärna både lokaler, stålkapning och blästring.

Lars och Erik